„ИТ АКАДЕМИЯ” АД – Пловдив е създадена преди повече от 30 години, като Домостроителен комбинат за проектиране и строителство на жилищни сгради в гр. Пловдив. Тя е със собствен Изчислителен център и с над 40 души персонал. През годините фирмата ни е претърпяла няколко трансформации в наименованието и предмета на дейност, но винаги в посока предлагане на услуги и обучение в сферата на Информационните технологии.

Под предишното име „Иновационен фонд Д1” АД, дружеството е участвало в реализацията на мрежа от компютри и изработка на уеб сайтове на дъщерните дружества на холдинг „Съединение”. Също така е участвала и в реализацията и поддръжката на мрежа от компютри на инвестиционен посредник „Популярна каса-95” АД и нейните 25 клона в страната.

Днес „ИТ Академия” АД – Пловдив разработва широка гама от Web базирани приложения. Осъществява поддръжка на сървърни системи за обработка и разпределение на данни. Предлага телекомуникационни и инженерни услуги в сферата на информационните технологии, като доставка и поддръжка на РС, изграждане на компютърни мрежи и сървърни решения.

Нашите специалисти изработват уеб сайтове с респонсив дизайн. Те спазват съвременните стандарти и технологии, помагайки на вашия бизнес да бъде лесно откриваем в интернет и допълнително популяризиран. Портфолиото ни включва както сайтове тип „визитка“, така и медийни сайтове. Изготвяме електронни магазини. Сайтове тип „каталог“, сайтове за обяви, уеб портали и сайтове по ваши персонални проекти с различна степен на сложност и функционалност.

В процес на реализация е собствен „Дейта център“ с техническо и програмно обезпечение отговарящо на всички изисквания за предлагане на високоскоростен и надежден хостинг. Той осигурява бързодействие и непрекъсната работа на вашия сайт и пълна защита на вашата информация.
ИТ „Академия“ АД съвместно с Частен професионален колеж „Омега“ предлага обучение в областта на ИКТ – компютърни мрежи, графичен дизайн и интериорен дизайн. В началото на октомври 2016 г. ще стартира съвместно с Индийския институт по хардуерни технологии – Бангалор (ИИХТ). Ще се провеждат обучения по актуалните технологии, като ITMS, Networking, Big Data, Cloud computing, Analytics и още много други. В обученията, които предлагаме са включени и безплатни курсове за деца и възрастни.

Нашият девиз е бързина, качество и коректност към клиента!